Detta säger svensk lag om pokerklubbar live i Sverige 2019

Är ni ett gäng som träffas och spelar tillsammans kanske ni har lekt med tanken att starta en egen pokerklubb. Går det? Hur går man tillväga och vad säger lagen? Pokerklubbar har länge förknippats med mer eller mindre ljusskygga verksamheter, men det är faktiskt möjligt att starta en fullt laglig pokerklubb.

Det finns dock vissa hinder som man måste ta hänsyn till för att kunna starta en pokerklubb. Det största hindret är att staten enligt svensk lag har monopol på all spelverksamhet och en klubb som anordnar egna spel och turneringar är ett hot mot monopolet, vilket bryter mot lagen.

Pokerspel och lotterilagen

Spelverksamheter som riskerar att bryta mot lagen om monopol hanteras av lotterilagen. Nu kan man invända att poker inte är ett lotterispel. De flesta av oss är nog överens om att poker handlar väldigt mycket mer om skicklighet än om ren tur, men det hjälper inte – staten anser att poker hör till kategorin lotterispel.

Att bedriva lotteriverksamhet är inte förbjudet i Sverige så länge man har tillstånd. För att få tillstånd gäller det att verksamheten uppfyller vissa kriterier. Till exempel ska verksamheten inte bedrivas i vinstsyfte, utan ha ett allmännyttigt syfte. Enligt lotterilagen får vinsterna inte överstiga med mer än 50 procent värdet av insatserna.

Pokerklubb som slutet sällskap

Kravet på tillstånd och vissa av de regler som gäller för att få tillstånd kan kringgås genom att skapa ett slutet sällskap. För att anses som ett slutet sällskap ska de olika medlemmarna vara kända innan sällskapet bildas och sällskapet får inte ha poker som huvudsyfte, utan det måste finnas minst en annan gemensam nämnare.

Trots att mål angående pokerklubbar har varit uppe i tingsrätten finns det fortfarande inga tydliga regler. Att starta en pokerklubb är inte helt enkelt. Det går inte att rekrytera medlemmar som man skulle göra med till exempel en fotbollsklubb. Helt omöjligt är det dock inte, se bara till att vara väl påläst!